Privacy

1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN HET PRIVACYBELEID Meike Janssens zet zich in om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als we u schrijven, bedoelen we u als onze klant, websitebezoeker of andere relevante derde partij, zoals de contactpersonen van een bedrijf of andere organisatie waarmee we zaken doen. Het […]