Meike Janssens, handgemaakt porselein en workshops – België

Touchskin – My porcelain skin

Meike Janssens

 

TouchSkin – My porcelain skin (2019 -2021) – ongoing

Ik vertrek vanuit mijn persoonlijke thematiek met minimaal kleurgebruik, waarbij ik refereer naar de blauwen en roden van het lichaam in combinatie met het fragiele en kwetsbare van porselein. 

De kunstobjecten zijn opgevat als op zichzelf staande sculpturen. In contact met de huid maak ik letterlijk een ‘porcelain skin’. Ik creëer objecten die vragen oproepen rond de positie van de vrouw, relaties, het idee ‘wie mooi wil zijn moet lijden’ en gendergelijkheid. 

Om die thema’s te onderzoeken doorkruis ik de (mode)geschiedenis en speel ik met mythes, kunst, sociale en politieke gebeurtenissen.  

In contact met mijn huid worden het ongemakkelijk en zelfs pijnlijke, toch draagbare, sculpturen. Mijn huid is letterlijk de kwetsbare begrenzing tussen het kunstobject en mijn innerlijke beleving, tussen binnen en buiten. Op zoek naar wie we zijn, wat ons bepaalt en hoe we ons verhouden ten opzichte van elkaar en de wereld.  

Hiermee wil ik grotere mechanismen bespelen zoals een versmeltende of overheersende relatie tussen subject en object. Hoe een al dan niet imaginair corset onze individualiteit kan beteugelen of net andere vrijheden oproepen. Mijn sculpturen begrenzen mij en breken open in andere mogelijkheden. Ik breng hiermee mijn intieme perceptie van schoonheid, vrouwelijkheid en meer uitgebreid identiteit.

Ik vertrek vanuit het medium keramiek en maak een crossover naar fotografie.

Voortgaand project

Laatst geüpdatet op 11/05/2021